Sağlık

İlaç kombinasyonu üçlü negatif meme kanseri olan kadınların hayatta kalma şansını artırdı

İlaç kombinasyonu üçlü negatif meme kanseri olan kadınların hayatta kalma şansını artırdı

Pinterest’te Paylaş
PeakSTOCK/Getty Images
  • Yeni bir çalışma, bir ilaç kombinasyonunun üçlü negatif meme kanserinin tedavisine yardımcı olabileceğini buluyor.
  • Bu kanser türünün geleneksel tedavilerle tedavisi çok zor olabilir.
  • Çalışma, kemoterapiyle birleştirilen monoklonal antikor ilacının, bu tür kansere sahip kişilerde hayatta kalma oranlarının artmasına yardımcı olabileceğini buldu.

Araştırmacılar, metastatik üçlü negatif meme kanseri (TNBC) olan hastalar için yeni ve etkili bir tedavi rejimi belirlemiş olabilir.

Yeni bir klinik araştırma, monoklonal bir antikor ilacı olan atezolizumabın, bir kemoterapi ilacı olan karboplatin ile kombine edilmesinin, TNBC’li kişilerde hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırabildiğini buldu.

Atezolizumab bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyaran programlanmış ölüm ligandı 1’e (PD-L1) karşı monoklonal bir antikordur.

Önceki klinik araştırmalar, atezolizumabın belirli kemoterapi ilaçlarıyla kombinasyon halinde metastatik TNBC’li kişilerde hayatta kalma sonuçlarını iyileştirmediğini gösterse de, en son denemede durum böyle değildi.

Uzmanlar, TNBC’li bazı kişilerin mevcut tedavilere iyi yanıt vermemesi nedeniyle yeni tedavi seçenekleri bulunmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

“Atezolizumabın karboplatin ile kombinasyonu, PD-L1 durumundan bağımsız olarak metastatik TNBC hastalarında hem progresyonsuz sağkalım hem de genel sağkalım açısından önemli bir iyileşme göstermektedir. Bu, bu hasta grubu için terapötik yaklaşımda olası bir değişikliği akla getiriyor” dedi. Wael Harb, Orange Coast MemorialCare Kanser Enstitüsü ve Orange County, Kaliforniya’daki Saddleback Tıp Merkezi’nde kurul onaylı hematolog ve tıbbi onkolog.

Sonuçlar şurada yayınlandı: JAMA Onkoloji Perşembe.

Üçlü negatif meme kanserinin daha iyi tedavisi

Araştırmacılar metastatik TNBC’li 106 kişiyi işe aldı.

Katılımcılar, her üç haftada bir, tek başına intravenöz karboplatin veya atezolizumab (1200) mg ile intravenöz karboplatin alacak şekilde randomize edildi.

Çalışma Ağustos 2017 ile Haziran 2021 tarihleri ​​arasında altı tıp merkezinde gerçekleştirildi.

OKU  Kalp Hastalığı: Bu Protein Testi Kolesterolden Daha İyi Bir Risk Göstergesi mi?

Ekip, karboplatin ve atezolizumab kombinasyonunun ilerlemesiz sağkalımı veya kanserin ilerlemesine kadar geçen süreyi ortalama 2,2 ila 4,1 ay arasında iyileştirdiğini buldu.

Kombinasyon tedavisi genel sağkalımı ortalama 8,6 aydan 12,6 aya çıkardı.

“İmmunoterapi (atezolizumab) ve karboplatin kombinasyonu, hastalığın ilerlemesine kadar geçen süreyi ve genel hasta sağkalımını, tek başına karboplatinle karşılaştırıldığında iyileştirdi” dedi Dr. Brittney Zimmerman, Huntington ve Riverhead, NY’deki Northwell Sağlık Kanseri Enstitüsü’nde meme kanseri onkoloğu.

Tümöre infiltre eden lenfosit sayısı yüksek, mutasyon yükü yüksek, obezite ve kontrolsüz kan şekeri düzeyine sahip olanlar en büyük faydayı gördü.

Harb, “Çalışmanın sonuçları mevcut tedavi paradigmasını değiştirebilir ve PD-L1 durumuna bakılmaksızın daha geniş bir hasta yelpazesi için yeni ve etkili bir kombinasyon sağlayabilir” diyor.

İlaç kombinasyonları kanser tedavisinde neden önemlidir?

Tipik olarak TNBC’li hastalar kemoterapi ve bazı durumlarda immünoterapi ile tedavi edilir.

Ancak bazı hastalar immünoterapiye yanıt vermez.

Harb’a göre bu, düşük mutasyon yükü veya PD-L1 ekspresyonunun eksikliği gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

“Ancak bu çalışmada sonuçlardaki iyileşme PD-L1 durumuyla ilişkili değildi. Tümörlerinde yüksek sayıda mutasyon bulunan hastalar bu çalışmada daha iyi sonuçlar elde etti” diyor Zimmerman.

Zimmerman, son verilerin kemoterapiyle kombine edilen immünoterapinin sonuçları iyileştirebileceğini öne sürdüğünü söylüyor.

Ama son zamanlarda DenemekAtezolizumabın diğer kemoterapi ajanlarıyla birleştirilmesi sağkalımı iyileştirmedi. Ancak farklı tipte bir kemoterapi ilacı bu çalışmada hayatta kalma süresinin neden uzadığını açıklayabilir.

Harb, Atezolizumab’ın bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle savaşma yeteneğini geliştirdiğini, bir kemoterapi ilacı olan karboplatinin ise kanser hücrelerinin DNA’sına zarar verdiğini açıklıyor.

Harb, “Ancak karboplatin, atezolizumab gibi bir immünoterapinin aktivitesini artırabilecek farklı bir mekanizma yoluyla çalışıyor” dedi. “Birleşik kullanımlarının sinerjik bir etki sağlaması ve tedavinin genel etkinliğini artırması muhtemeldir.”

OKU  Bir tatlı su balığı yemek, bir aylık Forever Chemicals'a eşdeğerdir

Gelecekteki çalışmaların atezolizumabı karboplatin ile birleştirmenin faydalarını incelemesi ve hangi hastaların en çok fayda göreceğini belirlemesi gerekiyor.

Zimmerman, “İmmünoterapi, tıbbi onkoloji alanında heyecan verici bir ilaç sınıfıdır” diyor.

Sonuç:

Araştırmacılar, metastatik üçlü negatif meme kanseri (TNBC) olan hastalar için yeni ve etkili bir tedavi rejimi belirlemiş olabilir. Klinik bir araştırma, monoklonal bir antikor ilacı olan atezolizumabın, bir kemoterapi ilacı olan karboplatin ile kombine edilmesinin sağkalımı önemli ölçüde artırabildiğini buldu.

Daha çok sağlık yazısı okumak için kategorimize göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir